Protetika

Stomatolog-Majer-Rijeka-protetika
Protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih zubi.
Moderna stomatološka protetika teži izradi radova iz materijala koji ne sadrže metale te što manjoj upotrebi mobilnih konstrukcija (proteze koje se svakodnevno vade iz usta).

Razvojem tehnologije izrada krunica i mostova povezana je s kompjuteriziranim sustavima čija je preciznost nenadmašna. Napredak u materijalima i tehnikama rada omogućuje nam da danas radimo radove gotovo savršeno prirodne estetike.
Stomatološka protetika se dijeli na fiksnu i mobilnu protetiku.
U fiksnu protetiku pripadaju krunice i mostovi. To su radovi koji se fiksiraju u ustima i ne vade se. U našoj ordinaciji rade se isključivo radovi od keramike (porculana). Pacijent može birati između bezmetalne keramike i metalkeramike. Metalkeramičke krunice odnosno mostovi imaju bazu od metala na koji se peče keramika (metal se nigdje ne vidi). Estetski i funkcijski, zubi potpuno zadovoljavaju. Bezmetalna keramika odnosno cercon keramika estetski je superiorna metalkeramici, a mi je koristimo kao alternativu keramičkim ljuskicama (veneers).
Mobilna protetika označava radove koji se mogu izvaditi iz usta, a rade se u slučajevima kada iz određenih razloga nije moguće napraviti fiksne radove.
Tu pripadaju :

 • Totalna akrilatna proteza
 • Parcijalna (wironit) proteza
 • Kombinirani radovi – fiksni (most) + mobilni (proteza) koji su povezani tzv.zglobnom vezom (Ce-Ka attachmentom) kojom se zamjenjuje kvačica .Takvim radovima dobiva se odlična funkcionalnost i estetika.

U mobilnu protetiku također pripadaju i proteze sidrene na liječenim korijenovima ili ugrađenim implantatima.

Teleskop sistemi

 • Metal-keramičke krunice i mostovi
 • Bezmetalne keramičke krunice
 • Krunice i mostovi na Cerconu
 • Inlay-mostovi
 • Fiksacija zuba Ribbond trakom
 • Akrilatne proteze
 • Wironit proteze
 • Potpune proteze nošene implantatima
 • Privremeni mostovi i krunice
 • Reparature postojećih proteza