Dinamika radova

Dinamika stomatoloških radova u našoj ordinaciji

 

1. U slučaju da se radi o pacijentima iz udaljenih krajeva potrebno je slijedeće:

  • e-mailom poslati ortopan na temelju kojeg se može dati okvirni prijedlog rješenja i plana terapije.
    Napomena: sama rtg snimka nije dovoljna za konačan plan terapije!
  • poslati ispunjen UPITNIK o općem zdravstvenom stanju pacijenta

Nakon okvirnog plana slijedi prvi posjet.

 

2. U prvom posjetu rade se:

  • pregled
  • ako je potrebno dodatne ciljane rvg snimke pojedinih zuba ili ct snimka
  • pripremni zahvati : vađenje zuba, brušenje te izrada provizorija s kojim pacijent odlazi kući na period od 2 do 4 mjeseca ovisno o vrsti planiranih radova. Ovaj dio pripremnih radova obavlja se u roku 3-4 dana.

Napomena: ako nisu potrebni kirurški zahvati (vađenje ili implantacija) prvi posjet je i jedini te se može napraviti konačan rad za 6-8 dana.

 

3. Drugi posjet dogovara se nakon minimalno 2 mjeseca koliko je potrebno za regeneraciju tkiva u usnoj šupljini nakon kirurških zahvata.

  • radi se konačan rad u periodu 6-8 dana

Napomena: pacijent kroz cijeli period između dvije posjete ima provizorni rad u ustima.