Prijeoperacijski Upitnik

Prijeoperacijski upitnik sadrži slijedeće:

  • Osnovni demografski podaci
  • Osnovni medicinski podaci
  • Upitnik o zdravstvenom stanju koji ispunjava pacijent ili zakonski skrbnik.

Upute za pacijente

Ovaj upitnik pomaže u pružanju najbolje moguće skrbi prije, tijekom i nakon liječenja.

  • Važno je što preciznije ispuniti sve dijelove upitnika. Svi podaci koji se prikupe upitnikom služe isključivo u svrhu Vaše sigurnosti, te će se smatrati tajnima.
  • Molimo Vas da čim je moguće prije vratite ispunjeni upitnik putem emaila, administratoru/sestri u ustanovi gdje ste ga dobili, ili eventualno pošaljete faksom.
  • Kada vratite upitnik emailom ili predate administratoru / sestri, bit ćete kontaktirani telefonom ili e-mailom te će se dogovoriti detalji oko Vašeg prijema. U slučaju bilo kakvih promjena Vaših kontakt-podataka (telefon, adresa, e-mail), molimo Vas da nam to što prije javite, kako bismo u svakom trenutku mogli doći do Vas.
  • Nemojte zaboraviti sa sobom ponijeti popis lijekova koje trenutno uzimate, važna otpusna pisma te RTG/CT/MR slike i nalaze vezane uz Vaše sadašnje stanje.

Preuzimanje Upitnika

Upitnik možete preuzeti(snimiti ga na svoje računalo) ovdje:

Prijeoperacijski Upitnik (PDF)

Nakon što preuzmete i popunite Upitnik snimite ga te nam ga popunjenog vratite na naš Email: ivodentgog@gmail.com
Naravno, Upitnik možete i isprintati ukoliko je to potrebno.